Danmarks bedste
Kommunika­tions­bureau.

I 2022 er Ulveman & Børsting blevet udpeget som det bedste kommunikationsbureau i Danmark af MyImage Kommunikation i en undersøgelse udarbejdet af MyResearch. Udover at være blevet udpeget som det bedste bureau overordnet set, har Ulveman & Børsting udmærket sig ved at vinde i fem ud af ni underkategorier:

  1. Håndtering af medier/journalister
  2. Kundetilfredshed
  3. Forståelse af politikere og organisationer
  4. Strategisk styrke
  5. Forretningsforståelse

Spørgeskemaundersøgelsen blev udført blandt 615 repræsentanter fra danske virksomheder, der har beslutningskraft og mandat til at købe strategi-, analyse-, public affairs- og ledelsesrådgivning fra de 20 bureauer, der er repræsenteret i undersøgelsen. Mere end 25 procent af Ulveman & Børstings kunder deltog i undersøgelsen.


Centrale fund om vores kunder

58 procent af Ulveman & Børstings kunder er tilfredse, mens 42 procent er meget tilfredse. Ingen af kunderne, der deltog i undersøgelsen, har svaret ’hverken tilfreds eller utilfreds’, ’utilfreds’, ’meget utilfreds’ eller ’ved ikke’. Af alle respondenterne i undersøgelsen, der overvejer at gøre brug af Ulveman & Børsting, svarede 67 procent, at hvis deres virksomhed skulle sætte deres kommunikationsopgaver i udbud, ville de ’helt klart’ invitere Ulveman & Børsting til pitch. 33 procent svarede ’muligvis’. Ingen af de adspurgte svarede ‘måske’, ‘sandsynligvis ikke’ eller ‘slet ikke’.

Lad os mødes.
Kontakt