Emil Levin

JUNIORKONSULENT

Emil Levin er Ulveman & Børstings juniorkonsulent. Med et godt overblik og en proaktiv tilgang, bistår han rådgivere og konsulenter med løbende opgaver. Ved siden af arbejdet er Emil undervejs med sin kanditat i Statskundskab ved Københavns Universitet. Studievalget bunder i en interesse for demokratiske processer såvel som samspillet og balancegangen mellem den offentlige og private sektor.

Hans baggrund i statskundskab gør ham i stand til at overskue mange forskellige typer opgaver og problemstillinger.

Sideløbende med gymnasiet fulgte og dimitterede han fra Akademiet for Talentfulde Unges talentudviklingsprogram, bestående af seminarer, casebaseret problemløsning samt en række frivillige aktiviteter, der sammen har til formål at skærpe akademiske og analytiske kompetencer med henblik på at finde fordelagtige løsninger for et samlet kollektiv.

Emil Levin har desuden boet flere forskellige steder i udlandet. Her er det blandt andet blevet til ophold på internationale og lokale skoler i New York, Muscat og Barcelona.

Baggrund:

Kontaktoplysninger:

Direkte +45 31 90 69 00

Skriv en mail

LinkedIn profil

Lad os mødes.
Kontakt