Emma Kirkeby

AKADEMISK PRAKTIKANT

Som Ulveman & Børstings akademiske praktikant bidrager Emma med sine bredt forankrede kompetencer inden for politisk rådgivning, parlamentariske beslutningsprocesser og kommunikation.

Emma har erfaring fra sit tidligere arbejde i Venstres Folketingsgruppe på Christiansborg samt med kommunikation og interessevaretagelse fra en stilling i Dansk Industri. Dette har givet hende en stor forståelse for det politiske maskinrum og for, hvad der skal til for, at virksomheder og organisationer kan få indflydelse og påvirke dagsordenen.

Baggrund:

Emma er i gang med sin kandidatuddannelse i statskundskab på Københavns Universitet, hvorfor hun også har en bachelorgrad.

Kontaktoplysninger:

Direkte

Skriv en mail

LinkedIn profil

Lad os mødes.
Kontakt