Marie Stenberg Lund

RÅDGIVER

Marie Stenberg Lund har med en årelang erfaring som embedsmand på Slotsholmen fra Finansministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stor faglig indsigt i energi- og klimaområdet samt regeringsprocesserne og centraladministrationen generelt.

Marie har de sidste otte år arbejdet i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, senest som kontorchef for Offshore Vind og Kritisk Infrastruktur.

Marie har også været kontorchef for bl.a. PtX, Gas og Industri i ministeriets Center for Grøn Omstilling. Derudover her Marie erfaring som ledende ministersekretær.

Baggrund:

Marie er uddannet Cand.polit. fra Københavns Universitet og har undervejs læst på London School of Economics og været praktikant på den danske ambassade i London.

Kontaktoplysninger:

Direkte +45 21 58 24 68

Skriv en mail

LinkedIn profil

Lad os mødes.
Kontakt